9/3 -05

Reservation

Kommunstyrelsen den 9/3 -05

 

Ärende: detaljplan och kontor utmed Brogatan

 

Vi anser att detta planärende ska få den grundliga genomgång av trafik- och miljökonsekvenser som ska vara fallet. Utställningstiden är ännu inte utgången och facknämnden – miljö- och byggnadsnämnden – har inte behandlat planen.

 

Vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande om återremiss.

 

Pelle Månsson                                            Uno Kenstam

 

gm

Uno Kenstam