Livsfarlig uranhantering

 

Uran är ett livsfarligt ämne och är ej förnyelsebart. Det finns begränsade mängder uran på jordklotet. Priserna på uran har gått med många hundra procent de senaste åren. Detta utan att Kina, Indien med flera stora länder byggt ut kärnkraften.

 

När dessa stora länder bygger ut kärnkraften så kommer priset på uran att bli skyhögt och uranet kommer snabbt att sina.

 

Det är farligt att bygga in sig i ett uranberoende. Att satsa på förnyelsebara energikällor är det enda hållbara. Vind, sol vatten och biobränslen är förnyelsebart.

 

Växthusgaser och koldioxidutsläpp måste naturligtvis minska men inte till priset av ett kostsamt uranberoende och ett livsfarligt energisystem där vi ännu inte löst avfallsproblemet.

 

Bernt Hultberg