Uranbrytning ger stora skador.

 

En väsentlig del av det uran som används i våra kärnkraftverk kommer från Krasnokamersk, en region på sibirisk stäppen. Rysslands vetenskapsakademi, som gjort undersökningar där betecknar situationen som katastrofal.

 

Urandammet lägger sig som en dimma över hela området. Radioaktiviteten är mycket hög, inte bara i gruvorna, där tekniker och arbetare ofta saknar andningsskydd och skyddskläder, utan även i bostäderna.

 

Man har uppmätt halter på 1 500 becquerel, Bq, i många hus (den högst tillåtna halten är 1150 Bq) Dödsfallen, orsakade av tumörer, blir allt fler och 51 procent av de nyfödd barnen har skador som kan härledas till uranbrytningen.

 

Radioaktivt avfall från gruvorna släpps ut i floder och vattendrag, på vars stränder får och kor betar. Även grundvattnet är förorenat och radioaktivt. Rent vatten finns inte att tillgå, varken i privata brunnar eller vattenledningar.

 

Dessa kända, alarmerande fakta blundar de svenska kärnkraftsföretagen helt för. De fortsätter att importera stora mängder uran från Krasnokamersk utan att bry sig om skadorna på miljö och människors hälsa.

 

Sverige importerar också uran från Gabon och Namibia, också de fattiga länder, som alltså får betala priset för vår elkraft med sina liv. Även i USA och Australien bryts uran under vidriga förhållanden.

 

Vår kärnkraft kostar människoliv.

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem (Nässjö)