Allas rätt till ett värdigt liv

 

Folkpartiet, socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna och moderaterna var för snart ett par år sedan överens om att lägga ner aktiveringen vid äldreboenden i Nässjö kommun.

 

De gamla och deras anhöriga är i dag mycket ledsna över den ensamhet och sysslolöshet som råder inom äldreboen­dena sedan aktiveringen lades ner. Det hörs i dag en ilska mot kommunledningen som röstade för en nedläggning.

 

Viktigt är att ilskan över nedskärningsbeslutet fortsätter så att den starka opinionen blir uthållig och stärks än mer.

 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhål­landen och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med an­dra. Därför måste aktiveringen åter bli verklighet.

 

För att ef­terleva lagens avsikt måste det finnas utbildad personal inom boendena som arbetar med fysisk träning, aktivering, mental stimulans och social gemenskap (till exempel frågesport, sångstunder, utflykter och anordna fester).

 

Återupprätta ak­tiveringen!

 

Bernt Hultberg (safe)

Kommunfullmäktigeledamot

(Nässjö)