Aktivering för äldre i Nässjö kommun

 

2008 ska det finnas en bra och stadigvarande aktivering för de äldre i Nässjö kommun. Detta ingår i den överenskommelse som SAFE, socialdemokraterna och vänstern gjort. Aktiveringen har minskats under några och det är därför viktigt att noga gå igenom hur den ska utformas för att kunna fungera väl och kontinuerligt för äldre i särskilt boende, eget boende och äldre med anhörigvårdare framöver.

 

Genom att inte alla pengar för aktivering utnyttjats under 2006 kan dessa omfördelas till 2007 för att bedriva aktivering tills vi har en färdig verksamhet 2008.

 

Den aktivering som bedrivs idag är belagd med ena avgift på 25 kr per tillfälle för den deltagande. En del personer tycker att avgiften gör att de inte har råd att alltid vara med på aktiveringen. Avgiftsfrågan kommer också att vara en del i genomgången.

 

Uno Kenstam, Anders Hansen, SAFE