Uttalande från SAFE

 

Renovera Emåskolan i Bodafors

- behåll matsal och fritids i Folkets Hus!

 

Mer siffror ska nu presenteras för ett ytterligare skolalternativ i Bodafors. Behåller man matsal och fritidshem i Bodafors Folkets Hus slipper man en investering på 12 miljoner kronor i nybyggnation på Emåskolan.

 

Det finns en stark opinion i Bodafors för att behålla Emåskolan som vi tycker det är rimligt att tillmötesgå.

 

SAFE menar därför att man redan nu borde inrikta sig på att renovera Emåskolan, men utan att man bygger ny matsal och nya fritidslokaler där. Det är bra om alla parter kan samverka så att skolfrågan får en bra lösning.

 

 

Nässjö 27 augusti 2006.

 

SAFE