Sålda statliga företag kan inte köpas tillbaka.

 

Den kristdemokratiska nyliberalen Mats Odell vill snabbt påbörja utförsäljningen av statliga bolag. Telia-Sonera, SBAB, Vin och Sprit och Nordea med flera bolag skall säljas till högstbjudande.

 

Enligt Odell är det av ideologiska skäl dessa skall säljas. Odell tycker helt enkelt inte att staten, skattebetalarna - svenska folket – skall äga vinstdrivande företag.

 

Man vill sälja statens andel i Telia-Sonera och därmed riskera att konkurrensen minskat på telekom-området.

 

Man kan sälja statens bank SBAB och därmed ge affärsbankerna fritt fram att ytterligare öka sina miljardvinster på spararnas bekostnad.

 

Mats Odell vill sälja Vin och Sprit till högstbjudande, vilket innebär ett engelskt eller amerikanskt multinationellt spritbolag ökar sin makt ytterligare. Ett multinationellt spritbolag kommer sannolikt att ha sitt huvudkontor placerat i något skatteparadis.

 

Utförsäljningen av statliga bolag ger stora pengar – kortsiktigt – men de årliga inleveranserna till statskassan, på många miljarder kronor, försvinner samtidigt som konkurrensen på tele- och bankmarknaden försämras drastiskt. Försäljningen av Vin och Sprit får till följd en mycket mer aggressiv marknadsföring av spritprodukter.

 

Försämrad a-kassa, privatiserad trafikförsäkring kan vi återställa när den samlade vänstern återtar makten vid valet 2010. Det blir en mödosam kamp – med det är ändå möjligt.

 

När det gäller utförsäljningen av välskötta, vinstgivande statliga företag är situationen annorlunda – dessa kan vi inte återköpa. Dels vill inte de nya ägarna sälja, dels blir det alldeles för dyrt för staten.

 

Att sälja ut samhällelig egendom, som varje år betalar in miljardbelopp till folket och statskassan, är dålig politik, som endast kan motiveras med en nyliberal ideologi.

 

Bernt Hultberg,

SAFE-medlem, Nässjö.