SAFE:s syn på Träslända-området.

 

SAFE röstade som enda parti i Nässjö nej till att ett stort område vid Träslända/Hunseberg skulle avsättas till industrimark. Protesterna mot förslaget ledde dock till att detta industriområde halverades mot vad som ursprungligen var tänkt.

 

SAFE:s ståndpunkt är att de andra industriområdena som planeras i kommunen – Gamlarp, Södergården, Bråna – räcker.

 

Vi accepterar dock att vi blev nedröstade vad gäller översiktsplanen. Alla övriga partier röstade för att ha industrimark i sydöstra delen av Träsländaområdet. Vi hade därför inga krav på att ompröva planen över området i vår överenskommelse med (s) och (v).

 

Befintliga industriområden bör tas i anspråk innan Träsländaområdet kommer på tal. Blir det fråga om detaljplanering av Träslända-området för industriändamål kommer att vi att arbeta för att det tas ordentlig hänsyn till miljö, jordbruk och friluftsliv och att det görs en grundlig miljökonsekvensanalys.

 

Som en del av den politiska majoriteten i Nässjö har vi möjlighet att påverka framtida industriområden och de miljökrav som ska gälla.

 

Nässjö den 19 nov. 2006.

 

SAFE

 

gm

Thomas Erixzon