Svar till Urban Persson i SmT 6/9 -06

 

För de flesta torde det vara bekant att nationalekonomi inte handlar om pengar i bokstavlig mening utan om ekonomisk aktivitet. Ekonomisk aktivitet är bra oavsett om den sker i offentlig eller privat regi. Därför kan en rejäl satsning på den gemensamma välfärdssektorn – där kommunerna är en stor del – agera motor för den ekonomiska aktiviteten i den totala ekonomin. Det är till stor del valet av en stor offentlig sektor som skapat den efterfrågan som många stora företag har kunnat bildas kring.

 

Tanken att det bara är den privata sektorn som skulle generera ekonomisk aktivitet är minst sagt absurd. Ekonomisk aktivitet i offentlig sektor kan faktiskt vara mer värd än i privat sektor eftersom generad ekonomisk aktivitet i offentlig sektor i högre utsträckning stannar inom landet.

 

SAFE önskade från början att den kommunala näringslivspolitiken skulle bedrivas i förvaltningsform, men sedan 2002 kvarligger inte detta krav i våra budgetar. SAFE har många gånger under årens lopp ställt upp på subventioner och att stötta näringslivet med kommunala insatser.

 

Vi kommer även fortsättningsvis att granska näringslivsfrågor kritiskt, liksom mycket annat i den kommunala verksamheten. Men då näringslivsfrågorna tenderar att upphöjas till alla problems lösning väcker kritik i dessa sammanhang stor frustration. Däremot verkar det fullt okey att dra ner inom verksamheter som rör äldre och barn; då blir det inga frustrerade frustanden från Urban Persson.

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö