Bevara pulkabacken i Åkershäll!

 

Yttrande ang. samrådsutställning för Åkershällsområdet

juli 2006.

 

I ett förslag till ny detaljplan för backen söder om Vallgatan upp mot Åkraberget finns inritat ett antal villatomter mitt i den pulka- och skidbacke som används av barnen i Åkershäll. I tidigare detaljplan var området avsatt till naturområde.

 

Vi tycker att backen inte ska bebyggas med villor. Den bör istället avsättas och utvecklas för friluftsändamål för de närboende i området. Skid- och pulkabacken är mycket bra och lämplig framför allt för de yngre barnen.

 

Nässjö den 11 juli 2006

 

 

Thomas Erixzon, SAFE                                       

 

Inger Samuelsson, SAFE