Reservation

 

Barn- och utbildningsnämnden 20/6 -06

Ärendena 11, 12 , 13 och 14

Yttrande över ansökningar om att starta fristående gymnasier

 

Härmed reserverar vi oss mot att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra mot de 4 ansökningar om att starta fristående gymnasier i Jönköping.

 

Vi vill ha en kommunalt finansierad och driven gymnasieskola i kommunerna. Utvecklingen mot alltfler privat drivna gymnasieskolor skapar på sikt problem för kommunerna. De privat drivna gymnasieskolorna har en gräddfil, eftersom de inte har samma skyldigheter att fullgöra sina uppdrag som den kommunala skolan. Den kommunala skolan får agera buffert.

 

På sikt ökar också inslagen av storföretag med vinstintresse som önskar driva gymnasieskolor.

 

Den mycket liberala lagstiftningen för att få tillstånd att driva gymnasieskolor privat gör att kommunerna – som är ansvariga för finansieringen även av de privat drivna gymnasieskolorna - i princip inte har något att säga till om.

 

Det enda sätt som finns att protestera mot rådande ordning är då att tala om att vi vill avslå begäran om att starta privat drivna gymnasieskolor.

 

                                                                      Nässjö 21/6 -06

 

Uno Kenstam                                             Bernt Hultberg