Rapport från SAFE:s möte på Parkgården om aktivering och andra omsorgsfrågor den 17 juni 2007

 

Anders Hansen

 

Stora aktiveringssalen i Parkgården fylldes med folk när SAFE ordnade ett öppet möte om aktivering och andra frågor kring äldreomsorgen. Anders Hansen, ordf. i omsorgsnämnden, fick många frågor att besvara och diskutera under de två timmar som mötet varade.

 

Anders inledde med att berätta om hur aktiveringen är idag och om hur den kommer att byggas ut under hösten.

 

Många kom med frågor och synpunkter om aktiveringen och äldreomsorgen. Det påpekades att aktiveringslokalen på Parkgården ofta är dubbelbokad; man kunde inte alltid vara i sina egna lokaler.  Lokalerna i Parkgården borde i första hand vara öppna för dem som bor där.

 

Ebert Sjöberg var besviken på SAFE och menade att vi gått med på att ge för lite resurser till aktiveringen. Han undrade vilka ska ta hand om aktiveringen och var ska den bli någonstans?

 

Många menade att receptionen på Parkgården måste komma tillbaka; skyltarna finns kvar. Man kunde flytta folk från medborgarkontoret till Parkgården. Kritik framfördes mot att Parkgårdens bibliotekslokaler nu används för vikarieförmedling. Hyran har höjts för 6-7 år sedan så att de boende på Parkgården skulle betala för de allmänna lokalerna där. Nu används en del lokaler till kontor istället, men utan att hyran har sänkts.

 

Kritik fanns också mot Fixar-Affe och hur detta fungerade. Man tyckte att fler behöver anställas som hjälper de gamla.

 

Flera hade frågor om varför larmet. Vem har beslutat att larmet på Parkgården nu ska kosta pengar? Det har tidigare ingått i lägenhetshyran; men blir hyran nu sänkt för dem som får betala för larmet? Man vill att 150:-/mån. dras av på hyran för dem som nu får betala för larmet. Larmet fungerar bara 1 meter utanför lägenheten.

 

Anders Hansen svarade att Parkgården bytte från servicehus till seniorboende den 1 januari 2002. Man får hyra där och stå i kö som till en kommunal hyreslägenhet och larmkostnaden blir frivillig. Larmet ingår dock i högkostnadsskyddet. Han lovade att ta upp frågan om reducerad hyra för de som nu får betala för larmet.

 

Även om kritik framfördes mot den politik som SAFE fört i kommunens nya styre så tackade flera SAFE för att ha anordnat detta möte. Flera önskade att man skulle ha ett uppföljande möte om ca ett halvår, vilket också kommer att ske.

 

Thomas Erixzon