Svar nr 1 till Ann-Cathrin Gunnar (c).

 

Vi är mycket väl medvetna om att vi inte gör det lätt för oss genom att sätta oss i en majoritet med den besvärliga situation vi har och de förutsättningar som föreligger. Vi tror dock att vi kan göra ett bra jobb. Det kommer att bli tufft, men det finns också goda möjligheter.

 

I den överenskommelse vi har mellan oss i SAFE, socialdemokraterna och vänstern är utgångspunkten att vi ska klara oss utan en skattehöjning. Däremot finns inget principiellt avståndstagande mot att använda en skattehöjning om det blir nödvändigt. Detta är inget nytt utan offentliggjordes för ett år sedan.

 

En skattehöjning kan ge möjlighet att lösa problem, men det vi ser framför oss nu är problem av den karaktären att det primärt inte är skattehöjning som löser problemen; utan en stor del handlar om organisation och kultur. För att de pengar en skattehöjning ger ska vara effektiva, så måste vi veta att de verkligen går till det vi avser och då måste vi vara helt säkra på att de olika verksamheterna fungerar så optimalt det går. Det är bland annat därför vi gått in och gjort utredningen kring missbruksvården i vår kommun. Att grundligt gå igenom den kommunala organisationen skapar både positiva reaktioner (då genomgången visar att vi bryr oss) och oro (personal undrar vad som ska hända). Detta är dock något som långsiktigt ger resultat, men det kräver visst tålamod. Vi visar på så sätt att vi menar allvar med vårt politiska engagemang. Arbetet med verksamhetsstyrningen hoppas vi kan vara en del i detta.

 

Jag ska villigt erkänna att mycket av ovanstående inte är lätt att se när man sitter i opposition, utan det syns när man kommer in under skalet på verksamheterna i vardagsarbetet med den kommunala organisationen. Ann-Cathrin Gunnar kan som mångårig majoritetspolitiker rimligen inte vara okunnig om detta.

 

Ekonomin, organisationen och skolverkets rapport gör det angeläget att grundligt och förutsättningslöst se över barn- och utbildningsförvaltningen; att avstå från det vore att stoppa huvudet i sanden. Sedan har Ann-Cathrin Gunnar helt rätt i att SAFE tror att mindre skolor kan fungera väl och ha en framtid pedagogiskt och ekonomiskt. Om detta stämmer ska ju utredningen belysa.

 

Gymnasieskolan är idag i praktiken obligatorisk. I princip har vi 12-årig skolgång. Att då ta bort måltidsavgiften tycker vi är konsekvent med hur det är på grundskolan.

 

Och Ann-Cathrin, tänk om det är så – hemska tanke – att vi går ut ur denna mandatperiod 2010 med en bättre och tydligare kommunal verksamhet och ett gott förtroende.

 

Det händer också en hel del positivt, det är inte bara problem. Vi är på gång med aktivering inom äldreomsorgen. Vi har ett projekt för att försöka stötta anställda och minska korttidsfrånvaron, ett försök med arbetskläder för anställda inom omsorgen ska komma igång. Den utökade feriepraktiken för ungdomar fortsätter vi med och allmänhetens frågestund införs i kommunfullmäktige. Vi ska se över kommunens bilinnehav. Bollhall byggs vid Brinellskolan, som även föreningslivet får tillgång till, ridhus byggs i Lövhult. Etc.

 

 

Uno Kenstam