Svar nr 2 till Ann-Cathrin Gunnar (c).

 

I den överenskommelse vi har mellan oss i SAFE, socialdemokraterna och vänstern är utgångspunkten att vi ska klara oss utan en skattehöjning. Däremot finns inget principiellt avståndstagande mot att använda en skattehöjning om det blir nödvändigt. Detta är inget nytt utan offentliggjordes för ett år sedan.

 

Ann-Cathrin Gunnars insändare är en fortsättning på en debatt på Nässjösidorna och jag kommer att beröra det som jag tycker är nyheter i Ann-Cathrins insändare.

 

Det första är att Ann-Cathrin tycker det är underligt att SAFE först i majoritet fått en tydlig bild av den kommunala organisationen. Hon tycker alltså inte att oppositionen är i ett underläge när det gäller information. Där har vi olika uppfattning. Jag vet att det är ett större informationsflöde i en majoritet, som ger större möjligheter. Det ligger i sakens natur. Jag noterar dock att Ann-Cathrin inte ser detta som ett problem, även om Centerpartiet nu sitter i opposition.

 

Det andra är att Ann-Cathrin tycker det är bra att SAFE först vill se över organisation och den kultur som finns där innan diskussionen om pengar förs. Hon menar att Centerpartiet alltid velat ha en optimal organisation. Därefter undrar hon vad som menas med verksamhetsstyrning och vad det har med organisation och kultur att göra.

 

Verksamhetsstyrningen kommer att vara ett instrument för oss politiker att bedöma om verksamheten fungerar som vi tänkt oss och ge oss redskap att ändra. Det är inget som löser alla problem, men jag tror det kommer att bidra till att den kommunala organisationen blir tydligare och mer begriplig för oss politiker och även medborgarna. Verksamhetsstyrningen kan också ge nämnderna och förvaltningarna tydligare information om när verksamheter fungerar bra och när det är dags att ingripa.

 

Uno Kenstam

Kommunalråd, SAFE, Nässjö