U-länderna förlorar på en friare arbetskraftsinvandring till Sverige

 

Regeringen har nyligen lagt ett förslag som gör det lättare för företag i Sverige att skaffa arbetskraft från länder utanför EU. Ams och facken kommer inte att få något inflytande över företagens direktrekryteringar från dessa länder. Förslaget har fått starkt stöd på borgerliga ledarsidor, medan kritiska synpunkter har kommit från bl.a. LO och TCO.

 

Vad de som förespråkar en ökad och friare arbetskraftsinvandring inte har tänkt på, eller kanske struntar i, är att detta är något som utvecklingsländerna förlorar på.

 

Det är inte fattiga, sjuka eller arbetslösa personer i u-länderna som de svenska företagen skulle anställa, utan dem som redan har bra jobb och utbildning att de är internationellt konkurrenskraftiga.

 

Det är u-ländernas elit och framtidshopp som svenska företag ska ta till sig. Det är dessa välutbildade personer i u-länderna som skulle varit med och byggt upp och ökat tillväxten i sina hemländer i exempelvis Asien och Afrika.

 

Företagen borde istället anställa fler bland de hundratusentals arbetslösa som finns i Sverige. Problemet är dock att företagen är alltmer ointresserade av att lära upp de personer i Sverige som saknar arbetslivserfarenhet. Istället vill man göra som de gamla kolonialmakterna alltid gjorde; plocka eliten i den fattiga världen.

 

Bernt Hultberg

Kommunfullmäktigeledamot

Nässjö