Fakta om brandlarm

 

Svar till Märit Strindberg (m); SmT torsd. den 6 december.

 

Samtliga Nässjö kommuns skolor och förskolor är försedda med någon form av larm för brand.

 

Nässjö kommun har 29 förskolor som samtliga är utrustade med utrymningslarm/brandvarnare som ska varna så att lokalerna utryms vid eventuell brand. En av förskolorna har så kallat vidarekopplat brandlarm då även larmet går direkt till räddningstjänsten eller via SOS-larm till Räddningstjänsten.

 

Tolv av kommunens tjugo skolor har vidarekopplat brandlarm, resterande åtta har utrymningslarm/brandvarnare.

 

Fördelen med vidarekopplade larm är att det kan ge en tidigare upptäckt av eventuell brand då lokalerna inte nyttjas på exempelvis kvällar och helger.

 

På samtliga förskolor och skolor görs brandtillsyn med lagstiftande tidsintervaller då bland anat larmen testas.

 

Vid större förändringar av lokalerna inom skola och förskola eller vid nybyggnation har man, eller kommer man att installera vidarekopplat larm.

 

Torbjörn Svensson (s)

Ordf. för Nässjö Tekniska Servicenämnd

 

Inger Samuelsson (SAFE)

Vice ordf. för Nässjö Tekniska Servicenämnd