Kommunal chef får inte tysta anställd

 

Kommunala chefer som utsätter anställda ”för obehag” för att de talat med till exempel lokaltidningen om problem på jobbet ska kunna straffas. Det är förbjudet att hota offentligt anställda med omplacering, utebliven löneförhöjning eller andra trakasserier. Rätten att gå till tidningen eller någon annan och berätta är grundlagsskyddad.

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.