1 400 färre på försäkringskassan när fler ska i arbete

 

Att kunna skratta åt absurd humor känns ofta befriande. Men när det absurda tar plats i verkligheten så är det inte så roligt längre.

 

Länge har vi nåtts av rapporter om hur svårt försäkringskassan har att hinna med sina ärenden av olika slag; utbetalningar av sjukpenning, bedömningar av pensionsärenden, arbetsskador med mera.

 

Bristen på vettiga rehabiliteringsinsatser från kassan för långtidssjukskrivna har kritiserats vid flera tillfällen.

 

Vi har läst om att en rejält hög andel av kassans egna anställda har varit sjukskrivna, och att en stor andel av personalen inom försäkringskassan inte vill stanna kvar utan försökte hitta ett anat arbete.

 

Nu ska kassan minska med 1 400 opersoner, motsvarande 10 procent. Man kan ju undra hur regeringen tänkt sig att ”fler ska komma i arbete”.

 

Försäkringskassans chef i Sverige, Curt Malmborg, menar att kassan bättre svarar mot medborgarnas behov när man minskar på antalet anställda. Malmborg menar att det går att avskeda alltfler när personalen redan går på knäna. Många har sagt upp sig eller gått i väggen.

 

Sluta förneka verkligheten och lyssna på de anställda.

 

Bernt Hultberg,

SAFE-medlem, Nässjö.