"Friskola" ställs mot "ofriskola"

 

Jag tänker på ett ord i den offentliga debatten om den obligatoriska skolan. Jag syftar ordet "friskola" som enbart genom sin ideologiskt värderande konstruktion skapar ett ojämlikt läge.

 

Ordet "fri" betyder för nästan alla något positivt i sig. Det är väl bara några få som förbinder ordet ”fri” med något direkt negativt.

 

Att använda ordet "friskola" måste te sig högst tveksamt, ty vad är då den skola som inte är en "friskola"? Jo, naturligtvis dess motsats, det vill säga: "ofriskola" eller "tvångsskola".

 

Vem vill till slut låta sina barn gå i en kommunalgrå "ofriskola" Jo, de som - det nedlåtande brukar heta - är oförmögna att välja får väl då ha kvar sina barn där. De blir hänvisade till en skola som allt mer dränerad på pengar av den "fria" skolan.

 

Om samhället önskar skapa lika villkor för olika skolformer måste ter­men "friskola" ersättas med något neutralare ord.

 

Man kan tänka sig att nyttja termerna "privatskola" eller "alternativ skola", som ju egentligen beskriver vad "friskolorna" egentligen står för och representerar.

 

Jag reagerar mot att det är allt fler landsomfattande stora bolag som lägger beslag på den kommunala skolbudgeten. I länet sker detta framförallt i Jönköpings kommun. Nu är det bl.a. Kunskapsskolan och Engelska Skolan i Jönköping som vill starta skolor. Dessa skolor kommer i huvudsak att styras från styrelsemedlemmar i Danderyd, Djursholm, Lidingö, Saltsjö­baden och Stockholm.

 

Dessa företag gör sig stora pengar på kommunernas bekostnad. Det är skatte­betalarna i kommunen som betalar "friskolan".

 

I statsminister Fredrik Reinfeldts hemkommun Täby råder redan ”privatskolemonopol”; d.v.s. inte en enda skola drivs i kommunal regi. Så går det när haspen inte är på!

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.