Vi har aldrig varit lakejer åt Makten

 

Svar på tal ... till Tabac (tisdagen den 22 maj)

 

Signaturen Tabac försvarar oreserverat det internatio­nella kapitalets härjningar i sitt genmäle och avslutar aktstycket med att uppmun­tra mig och mina kamrater i SAFE att öppna ögonen och studera globaliseringens verkningar innan vi tar ställ­ning för eller emot och "svamlar" om en massa nonsens.

 

Jag kan garantera Tabac att det inte är lätt att "somna in" om man som vi tagit till vana att kontinuerligt studera tillva­ron i ett jämlikhetsperspektiv och ständigt behöva bli upp­rörda över de skändligheter som pågår runt om i världen.

 

Men vi anstränger oss verkli­gen för att komma så nära sanningen som möjligt innan vi lämnar ifrån oss något som vi tycker att allmänheten bör ta del av.

 

Men visst kan det hända att det vi skriver ibland blir otyd­ligt och svårt att förstå. Vi är inte ofelbara. Men å andra si­dan har vi ju aldrig medvetet uppträtt som lakejer at Mak­ten och Pengarna som signa­turen Tabac gör och lånar sig till.

 

Pelle Månsson, (safe), Nässjö