Ett klipp för McDonalds

 

Arbetsgivaravgiften för ungdomar sänks. Naturligtvis bra om det ger fler ungdomar anställning. Men varför ska företag som redan har ungdomar anställda kunna dra nytta av subventionerna? McDonalds som bygger sin verksamhet på just ungdomsanställningarna kommer att tjäna 50 miljoner utan att det blir ett enda nytt jobb. Självklart välkomnar företaget det kommande miljonregnet.

 

Arbetsmarknadspolitik borde väl ändå handla om att skapa fler jobb, inte om att subventionera dem som redan finns, Sven Otto Littorin.

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.