Skatter och pensioner ska vara rättvisa

 

500 – 1000 kronor mer i skatt får en pensionär eller en som uppbär sjukersättning på grund av sjukdom, olycksfall eller trafikskada, betala.

 

18,5 procent av sin lön per år har varje löntagare betalat in till sin framtida pension. När man sedan tar ut denna lön som pensionär så får man betala högre skatt.

 

Den som av ohälsa före pensionen tvingas leva på sjukersättning drabbas dubbelt, dels genom att han/hon betalar högre skatt på sin ersättning samt att personen bara får tillgodoräkna sig 80 procent av inkomsten grund till sin ålderspension.

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt rekommenderade vid PRO:s överlämnande av 160 000 namnunderskrifter som protest mot orättvisorna att alla bör jobba; såväl pensionärer som skadade.

 

Man undrar; vem kan arbeta? Vem i näringslivet vill anställa? Ska länets kanske 50 000 pensionärer anmäla sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingarna åberopande statsministerns uttalande?

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.