SAFE:s svar till centerpartiets insändare i SmT maj 2007

 

SAFE redovisar i sitt första-maj-blad vad vi som parti vill och vilka politiska ambitioner vi har. Sedan har vi den gemensamma överenskommelse som det kommunalpolitiska arbetet i majoriteten grundar sig på och som vi gjort ihop med socialdemokraterna och vänstern.

 

I det konkreta dagliga kommunalpolitiska arbetet syns det vi vill och vad vi förmår i de beslut vi tar i de olika nämnderna och styrelserna.

Dessa är de riktlinjer SAFE har att förhålla sig till. Politiska ambitioner sträcker sig många gånger längre än vad de kortsiktiga möjligheterna ger vid handen. Att presentera de politiska ambitionerna är dock ett sätt att visa sin färdriktning i det politiska arbetet. Vi ser att det finns saker att göra och uppnå och det är därför som vi gått in i majoritetssamarbetet.

 

Jag vet att ovanstående inte på något sätt är nytt för centerpartiet.

Budgetuppföljningen för första kvartalet redovisas korrekt av Ann-Catrin Gunnar och Åke Jonsson; det är ingen rolig läsning. Jag vet dock att centerns representanter väl känner till orsaker och de beslut som hittills har tagits och som handlar om att nämnder med underskott ska redovisa till kommunstyrelsen i juni vad de tänker göra för att följa budget. Diskussioner pågår om detta.

 

Det budgeterade överskottet i den kommunala budgeten på 14 700 000 kronor är tänkt att direkt gå in och finansiera investeringar vi beslutat om i kommunfullmäktige och då måste nämnderna hålla sina budgetar. Socialdemokraterna, SAFE och vänstern är överens om att klara en bra kommunal verksamhet inom bl a förskola och skola, äldre-och handikappomsorg med oförändrad skattesats under mandatperioden, men om de tre partierna är ense kan skattesatsen förändras.

 

Majoritetspartierna håller på att grundligt gå igenom alla nämnder och förvaltningar för att ordentligt lära känna förhållandena inom de olika verksamheterna. Detta är en förutsättning för att kunna förändra och göra att arbetet fungerar bättre. Jag tycker det är väldigt bra att majoriteten är ense om att inte spara någon möda i att öka våra gemensamma kunskaper för att stärka det som är bra, men även tydligt peka på det som borde fungera bättre. Vi vill ha en bra relation till de fackliga organisationerna och göra dem mer delaktiga i kommunens utveckling.

 

Det innebär inte att alla önskemål kommer att genomföras, men det finns inget tankeförbud och heller inte några restriktioner när det gäller samarbete mellan våra olika verksamheter för att förbättra. Går vi framåt med våra åtgärder och lyckas upprätthålla ett hyggligt förtroende bland medborgare och personal tror jag att majoriteten lyckas med att göra Nässjö till en bättre kommun att bo och leva i. Jag tror att genomgången av den kommunala organisationen och arbetet med att bli bättre arbetsgivare gör att en hel del förbättringar kan ske med de pengar vi redan har. Detta är dock ett långsiktigt arbete.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö