Socialdemokratin och skolan

 

Nu anpassar sig Mona Sahlin in i major Björklunds räta led när det gäller skolpolitiken. Socialdemokratin börjar visa förståelse för de hårda tagens filosofi i skolan. Visst misskötte s-regeringen skolan under långa regeringsår, från kommunaliseringen till 90-talets nedskärningar. Men det är ju skolans resurser som ska byggas upp, med mer stöd åt svaga elever, färre antal barn i förskolan och färre ungdomar i högstadieklasserna. Ett återtåg till 50-talets auktoritära skola gynnar inte eleverna.

 

Mer resurser till skolan! Satsa mer på lärarna och deras utbildning. Det är det som behövs. Inte en anpassning högerut och uppåt.

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.