Svar till Ekholm ang. uppdelning av kommunalrådsarvode

 

Heltidsarvodet för förtroendeuppdraget att vara kommunalråd på heltid är 40.000 kronor i månaden och representerar för mig en mycket hög månadsinkomst. När vi diskuterade hur detta arvode bäst skulle förfogas över, så kom vi i förhandlingarna mellan majoritetspartierna överens om att göra en uppdelning av ”SAFEs kommunalrådsarvode”.

 

Motivet till att Anders Hansen skulle ha 35 % av arvodet var att vi ser stora utmaningar framöver för omsorgsverksamheten och bedömde att mer tid skulle behöva ägnas åt detta område. Anders Hansen är omsorgsnämndens ordförande.

 

Brytpunkten – som ligger någonstans över 300.000 kronor i årsinkomst - fanns inte med i förutsättningarna när vi gjorde uppdelningen av arvodet.

 

Uno Kenstam, kommunalråd för SAFE, Nässjö