Uttalande av SAFE

 

Låt tågen stanna på de mindre stationerna!

 

Länstrafikens vd Ingemar Lundin har föreslagit att tågstoppen på en del små stationer i länet skulle tas bort. Detta för att de som reser mellan de större orterna skulle få några minuters kortare restid.

 

Inom Nässjö kommun skulle tågstoppen i Äng, Ormaryd, Stensjön och Fredriksdal riskera att försvinna.

 

SAFE menar att det är viktigt för de mindre samhällena att få ha kvar sina tågstopp. I Äng var det inte heller många år sedan man fick tillbaka några tågstopp per dag och invigde en ny perrong vid det gamla stationshuset.

 

Om man kommer fem-tio minuter snabbare till Mariannelund eller Jönköping är inte lika viktigt som att behålla möjligheten att stiga av och på vid de mindre samhällena. Det finns en del som dagligen pendlar och som skulle bli hårt drabbade av ett slopat tågstopp!

 

 

Nässjö den 25 februari 2007.

 

SAFE