Skillnaden blir att Anders Hansen får titel

 

Svar på tal ... till Urban Persson (månda­gen den 28 maj).

 

Heltidsarvodet för förtroen­deuppdraget att vara kommunalråd på heltid är 41 000 kronor i månaden och är en hög månadsinkomst. I för­handlingarna mellan majoritetspartierna kom vi överens om att göra en uppdelning av "SAFE:s kommunalrådsarvo­de".

 

Motivet till att Anders Han­sen skulle ha del av arvodet - 35 procent - var att vi ser stora utmaningar framöver for om­sorgsverksamheten och be­dömde att mer tid skulle behö­va ägnas åt detta område. An­ders Hansen är omsorgsnämn­dens ordförande.

 

Att fördela kommunalråds­arvodet på fler ligger i linje med SAFE:s tankar och förslag. Det enda som i princip ändras efter det att Urban Perssons överklagande gåtts ige­nom är att Anders får en titel - kommunalråd. Detta beror på den ordning som finns för den politiska organisationen och därmed i kommunstyrel­sens reglemente.

 

Uno Kenstam

Kommunalråd for SAFE

(Nässjö)