Ta hem soldaterna nu!

 

I Irak och Afghanistan bombar USA och deras allierade fortfa­rande hela städer och byar sönder och samman. Oppositionella fängslas och torteras. Långt över 100 000 civila har dödats av ockupanterna. Omätliga kultur­värden och värdefulla jordbruks­mark har förstörts. Attackhelikoptrarnas besättningar klarar inte längre av att skilja de man kallar "terrorister" och vanliga bönder och deras familjer. Alla som finns i närheten stryker med vid attackerna!

 

Naturligtvis hänger krigen och ockupationerna av Afghanistan och Irak ihop - inte bara militärt utan också politiskt. Länderna ar egentligen uttryck for samma krig. Det som USA kallar "kriget mot terrorismen" - men som i verkligheten ar ett rövarkrig efter olja och världsdominans och ett krig mot ALLA som ifrågasätter USA:s och imperialismens världsdiktatur.

 

Idag strider svenska soldater för USA i Afghanistan och också indirekt i Irak, men också direkt eftersom svenska vapen används i kriget trots att våra lagar förbjuder vapenexport till krigförande länder. Därför är det rätt att kräva att de svenska trup­perna i Afghanistan tas hem, att vapenexporten till krigen stoppas och att allt militärt samarbete med USA, NATO och EU avbryts.

 

Något annat vore rent hyckleri. Går det längre att med hedern i behåll, urskulda USA:s krigspolitik och är det fortfaran­de rimligt att låta sig vara offer for den försåtliga propagandan som delat upp världen i onda och goda, där de goda är de i USA och de som håller med och resten som tillhör det andra lägret? Jag tycker inte det! Skamgrän­sen vad gäller USA:s vandel i världen är för länge sedan över­skriden.

 

Vilken historia väljer man att ta del av om man alltid anser att de som försvarar sitt eget land och sin frihet är terrorister medan de som låter släppa ner multipel­bomber och gifter från flygplan är nobla ledare som slåss for fred, frihet och demokrati?

 

Pelle Månsson, SAFE, Nässjö