Vi kommer att bygga upp en bra aktivering för de äldre i Nässjö kommun!

 

Svar till Jörgen Stiernborg (m), SmT 3/5 2007.

 

SAFE arbetar ihop med (s) och (v) bland annat för att de äldres aktivering ska byggas upp på ett bra sätt och få stabil ekonomi, som står emot eventuella problem som kan bli följden av regeringen Reinfeldts högerpolitik.

 

Majoriteten har som mål, att de äldre ska få en välförtjänt livssituation även på det område som handlar om aktivering.

 

Det är bra att moderaterna i Nässjö nu insett vikten av att det behövs en bra aktivering för de äldre i Nässjö kommun. Det är dock lite sent påtänkt, moderaterna kunde ha röstat mot försämringarna av aktiveringen vid budgetsammanträdena 2004 och 2005, som SAFE gjorde! Men då kom inga sådana förslag från högerhåll!

 

Inför 2007 har vi tillfört omsorgsförvaltningen ytterligare 300 000 kronor för att snabbt komma igång med att utforma aktiveringen, men även förstärka den verksamhet som pågår. En enkät har genomförts som ett första steg. Idag finns det aktivering på sju platser i kommunen. Vi kommer att skapa en än bättre aktivering och rehabilitering via de statsbidrag som kommunen kan söka varje år. Det handlar om en miljon kronor. Särskilt viktigt är att göra aktiveringen tillgänglig för de äldre i kommunen med särskilda behov av att bryta isoleringen. Vi är övertygade om att omsorgsnämnden snabbt kommer att genomföra detta uppdrag.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö