Svar till Jörgen Stiernborg (m), SmT 8/5 2007.

 

Det är bra att moderaterna håller med oss i SAFE att det är viktigt med livskvaliteten för äldre med bland annat aktivering.

 

Det är bra att moderaterna ändrat sig när det gäller beslutet i omsorgsnämnden den 23 juni 2004. Då beslutade bland annat moderaterna ”att aktivering/dagcentraler i nuvarande form inom äldreomsorgen läggs ner”, ”att aktiveringsuppgifter till vårdtagare inom äldreomsorgen utförs av personal på respektive enhet” och ”att friskvårdstimmen för personalen i särskilt boende inom äldreomsorgen omvandlas till aktiveringstid för vårdtagarna”. Detta var punkterna 2, 3 och 4 som SAFE reserverade sig emot.

 

Nu har vi i den nya majoriteten bestående av socialdemokraterna, SAFE och vänstern beslutat oss för att utveckla aktiveringen för våra äldre i kommunal regi. Vi tror att medborgarna i Nässjö kommun vill ha en genomtänkt aktivering med god kvalitet och utvecklingsarbete tar viss tid, men redan idag finns det aktivering på sju platser i kommunen med aktiviteter cirka två gånger i veckan.

Med tanke på att den borgerliga oppositionen också visar engagemang i frågan så tror jag vi kan finna en bra lösning för våra äldre.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö