Uno svarar Urban Persson

 

Jag kan lugna Urban Persson med att varken jag eller Anders Hansen kan ta "helt egna arvodesbeslut", eftersom det är kommunfullmäktige som tar besluten kring arvoden.

 

Däremot har Anders Hansen och jag en överenskommelse som innebär att om Anders Hansen - med sina olika uppdrag - någon månad kommer över mitt kommunalrådsarvode på 27.000 kr i månaden så ska överskottet återbetalas till kommunen. Detta är vår egen överenskommelse och har inget med varken anarki eller kommunfullmäktiges arvodesbeslut att göra.

 

Jag kan dessutom berätta för Urban Persson att kommunens yttrande till Länsrätten är på drygt 3 sidor. Resten är protokoll och andra bilagor som länsrätten begär in, varav 12 sidor är Urbans eget överklagande.

 

Uno Kenstam (safe),

kommunalråd i Nässjö