Urankraftens risker

 

Kärnkraftsteknikerna inom folkpartiet vill bygga ut kärnkraften. Allt bygger på myten om urankraftens ”miljövänlighet”. Den totala effekten av kärnkraften - uranbrytning, anrikning, drift, transporter, utsläpp och slutförvaring - ger en annan bild.

 

Resultat: framställningen av 1000 megawatt kärnkraftsel ger ett koldioxidutsläpp på drygt 200 000 ton per år. Det är mer än motsvarande koldioxidutsläpp om man använt olja, kol och fossil gas för att ta fram samma mängd el.

 

Bernt Hultberg,

SAFE-medlem, Nässjö.