Statlig utrensning

 

Högerregeringens nya syn på de statligt ägda företagen blir uppenbar i den utrensningsaktion som genomförs i TeliaSoneras styrelse. Ägaren såg nyligen till att fem av styrelsens åtta ledamöter åkte ut ur styrelsen därför att de motsatte sig en utförsäljning.

 

Bland de utsparkade var Carl Bennet, ordförande i Getinge, Lennart Låftman, för detta vd för femte AP-fonden och Sven-Christer Nilsson, före detta vd för Ericsson.

 

Den statliga exekutorn Johan Iversen från Maud Olofssons näringsdepartement vägrade att förklara varför den extra inkallade bolagsstämman avskedade fem ledamöter. Kan det handla om att de sparkade var frågande till regeringens utförsäljningspolitik av de statliga bolagen?

 

Bernt Hultberg,

SAFE-medlem, Nässjö.