Sjuka och äldre förlorare när apoteken privatiseras

 

Att bryta apoteksmonopolet och sälja ut flera hundra apotek som socialminister Göran Hägglund (kd) säger, blir en klar försämring av den svenska läkemedelshanteringen.

 

Apoteket har andra funktioner än att bara leverera läkemedel.

 

Apoteken har en upplysande funktion och är för många äldre också en hjälp och ett stöd i att kunna hantera och begripa hanteringen av sina dagliga mediciner.

 

Dagens apotek fungerar överlag bra, med kunnig personal som kan ge råd, vägledning och tips. Till saken hör att Sverige internationellt sett har en låg prissättning tack vare Apoteket och än viktigare, en mycket säker hantering av läkemedel.

 

Det finns också en integrationsfråga att ta hänsyn till. Apoteket har idag hand om det nationella läkemedelsregistret. Det innebär att alla läkemedel som en person hämtar ut finns listade.

 

Detta för att en läkare, efter patientens medgivande, ska kunna se vilka mediciner denna redan har. Risken för överkonsumtion, dubbel dosering och mediciner som tar ut varandra ökar om det inte finns ett gemensamt sammanhållet register.

 

Framför allt de äldre kan ibland ha svårt att förklara för läkare vilka mediciner de har. Här har dagens apotek en stor roll.

 

Med en privatisering av apoteket riskerar priserna att öka på medicinen. Ett privat apotek har ett vinstintresse och ett vinstkrav och vem får betala?

 

Jo, i första hand de sjuka men i slutändan också samhället.

 

Privatisering till varje pris tycks vara den borgerliga regeringens mantra, men jag hoppas på att man tänker igenom alla konsekvenser en privatisering av Apoteket skulle innebära.

 

Det som säljs ut i en hast kan aldrig komma åter.

 

Bernt Hultberg,

SAFE-medlem, Nässjö.