Svar till Marie-Louise Ekholm, SmT 28 jan -08

 

Du får nog kritisera fler än socialdemokraterna och SAFE, Marie-Louise. I din insändare 28 januari kritiserar du socialdemokraterna och SAFE för att inte ställa upp på din motion om avgiftsfria stadsbussar i Nässjö stadskärna.

 

När det gäller kritiken måste du lägga till alla övriga partier också. I kommunstyrelsen var moderaterna, kristdemokraterna, centern, folkpartiet och vänsterpartiet eniga med socialdemokraterna och SAFE om att vi idag inte har de 3-4 miljoner kronor per år det skulle kosta att ha avgiftsfria stadsbussar.

 

2004 sänktes busstaxan och 2006 vände resandetrenden uppåt och trafiken ökades ut i Nässjö centralort. I Tranås finns sedan 2005 ett begränsat utbud av avgiftsfria stadsbussar genom att några landsvägsbussar är lediga vissa tider. Detta infördes eftersom stadstrafiken riskerade att läggas ner i Tranås. Situationen i Nässjö centralort är alltså tvärtom, vi har ett ökat resande och utökad trafik.

 

Det vi ser som det viktigaste idag är att så gott vi kan bevaka att trafiken ute på landsbygden inte försämras.

 

Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande (s), Nässjö

Uno Kenstam, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (safe), Nässjö

Wiveka Forell-Karlsson, kommunstyrelseledamot (v), Nässjö