Meningsfull aktivering en självklarhet

 

Vi vill se en utveckling av aktiveringen för våra äldre i kommunal regi. Aktiveringen ska erbjuda ett varierat utbud av möjligheter till social samvaro samt en aktiv och stimulerande fritid! Vi tror att invånarna i Nässjö kommun vill ha en genomtänkt aktivering med god kvalitet. Hur aktiveringen ska utformas samt anställning av de medarbetare som ska arbeta med aktiveringen har pågått under hösten 2007.

 

Nyligen kunde vi på denna insändarsida läsa Ebert Sjöbergs synpunkter på aktiveringen i Nässjö kommun. Enligt Sjöberg har SAFE svikit sina väljare. Så är alltså inte fallet. Ebert Sjöberg har själv deltagit på möten där han informerats om det arbete som pågår och är väl informerad om detta.

 

De två anställda, som ska arbeta med aktiveringen, är nu ute på äldreboende för att underrätta sig om och diskutera med de boende om vad de önskar

 

Idag finns det träffpunkter för personer med eget boende inom alla kommundelar. Dessa är Björkliden i Anneberg, Malmåkra i Malmbäck, Forsbacka i Forserum och Parkgården/Brinellgården/Sturegården i Nässjö. På dessa träffpunkter erbjuds aktivering vid två tillfällen per vecka och ambitionen är att få till ytterligare aktiveringsträffar.

 

Särskilda boenden med bemanning dygnet runt finns i alla kommundelar. Här finns aktivering vid flera tillfällen i veckan - på något ställe varje vardag. Aktiveringen är både individuell och i grupp beroende på behov.

 

Vi tycker att det är ett konsekvent och gediget arbete som är nedlagt för att uppfylla detta vallöfte.

 

Anders Hansen, ordf i omsorgsnämnden (SAFE), Nässjö

Uno Kenstam. 1e v ordf i kommunstyrelsen (SAFE), Nässjö