Allmänt aktade Sverige spionerar åt USA.

 

Det kan tyckas egendomligt för en utomstående betraktare att en så stor del av det politiska etablissemanget försvarar FRA-verksamheten och det nya lagförslaget trots den massiva kritik som kommit fram från allmänheten och olika sektorer i samhället.

 

Det enda rimliga hade naturligtvis varit att lägga ner den ljusskygga verksamheten så fort som möjligt. En del av riksdagsmännen verkade inte riktigt förstå vad de röstade om och andra föreföll inte tänkt igenom vilka konsekvenser lagförslaget skulle kunna få.

 

Sverige har som nation egentligen inget eget5 intresse av en så omfattande spionverksamhet. Speciellt inte nu när vårt invasionsförsvar i praktiken är avskaffat. Det är främst åt USA och Nato som Sverige spionerar och det verkar vara USA som ställer villkoren i sammanhanget. Hela 80 procent av rysslands datatrafik med utlandet går genom vårt land och det är Ryssland som är huvudmålet.

 

Möjligheten att samla in än större informationsmängder tillsammans med FRA:s systerorganisationer i USA och England gör att frågor om personlig frihet och integritet väger lätt fär makthavarna. Signalspanarna i England och USA lär ha spionerat på individer och företag även här utan restriktioner via kabelnätet sedan mitten av 90-talet. Genom FRA-lagen förstärks det sekelgamla spioneriet mot Ryssland. Först var det samarbete med Tyskland under andra världskriget och sedan under alla år med USA och Nato.

 

*

 

Det finns även idag en hemlig agenda som ska hållas dold för parlamentariker och vanligt folk. En agenda som exempelvis borde kunna förklara varför somaliasvenskarnas rättslösa bannlysning eller hur det kunde komma sig att Sverige så välvilligt till när CIA hämtade egyptierna på Bromma flygplats. En väntjänst som kostade oss skattebetalare tre miljoner i skadestånd och de berörda och deras anhöriga enorm skada och lidande. Det finns antagligen fler liknande fall som ännu inte kommit till medierna och allmänhetens kännedom.

 

Vi vet av erfarenhet att svensk underrättelsetjänst alltid har varit extremt undfallande när stormakter begärt personuppgifter och andra data och den egenskapen har inte blivit mindre undfallande i och med det USA-ledda kriget mot terrorismen och alla de hjärnspöken som styr den verksamheten.

 

Efter terrordåden i USA den 11 september deklarerade president George W. Bush ”Kriget mot terrorismen”. Han yttrade då också att de som inte ställde för USA och den ”goda sidan” i det här kriget skulle räknas till den andra sidan med de konsekvenser som det skulle innebära. Nu hör det tills saken att presidenten i konsekvens med sin egen deklaration i så fall borde ha börjat med att bekriga sig själv och landets egna regeringar och tagit avstånd från alla krigsförbrytelserna som landet deltagit i under sin moderna historia.

 

Under de senaste 50,måren har USA varit den stat i världen som mest ihärdigt och systematiskt bedrivit terror mot andra länder och folk. Minns folkmorden i Vietnam, Laos och Kambodja, minns terrorbombningarna mot Hanoi och dioxinförgiftningarna av folk under det Amerikanska kriget.

 

Minns USA:s bombningar av Belgrad under inbördeskriget i Jugoslavien. Minns terrorbombningarna i Irak och Afghanistan som i huvudsak drabbar civila och som ständigt pågår. Minns Chile och Nicaragua och alla andra länder i Sydamerika och Afrika som drabbats av CIA:s cyniska terrorpolitik genom åren. När det inte räckt med hot eller utpressning så har bomber använts för att nå de imperialistiska målen. Det är kunskapen om bland annat detta som måste till frö att förstå liksom medvetenhet och kännedom om USA:s pågående inringning av Ryssland för oljans skull.

 

*

 

Från att ha varit en viktig och allmänt aktad röst i världen så håller Sverige på att förvandlas till en lakej i USA:s och Natos ockupationspolitik och reduceras till en simpel spionbas åt USA. Trots usel ekonomi och stora krigsförluster så är USA fortfarande i expansion österut.

 

I detta sammanhang innebär FRA-lagen och FRA-verksamheten i praktiken att framflyttande av det amerikanska spioneriet mot Ryssland. Hyckleriet kring de här frågorna är enormt och desinformationen i media tycks sakna alla propositioner. Tala inte längre om opartiskhet och objektivitet. Många av våra meder inklusive public service verkar idag leva i symbios med USA:s propagandamaskin.

 

Vill man söka kunskap om vad som händer inom utrikes- och försvarspolitiken här och utomlands och komma så nära sanningen som möjligt vad gäller vår moderna historia så får man själv söka och utvärdera. Här finns inte längre någon hjälp at få.

 

Min uppfattning är att den proamerikanska inställningen inom UD och försvarsdepartementet har ökat markant både bland tjänstemän och politiker och både inom alliansen och oppositionen och detta trots USA:s allt fräckare maktspråk och väldokumenterade våldspolitik. Allt medan det verkar finnas enen fortsatt kritisk syn mot Nato och USA bland vanligt folk.

 

Att fortsätta med spioneriet åt USA och eras allierade ligger väl knappast i linje med vår uttalade alliansfrihet? Jag menar att det skadar de goda förbindelserna med våra grannar och ödelägger allt viktigare handelsförbindelser.

 

Den utrikes- och försvarspolitik som bedrivs av vårt land är inte något man längre kan vara stolt över.

 

I övrigt menar jag att de svenska soldaterna som är stationerade i Afghanistan ska tas hem så fort som möjligt och helst innan det är för sent.

 

Pelle Månsson,

SAFE-medlem, Nässjö.