Mindre fusk än väntat

 

Länge har föräldrar fått höra av regeringen hur mycket det fuskas med föräldrapenning och vård av sjukt barn.

 

Självklart är allt fusk klandervärt och ska bekämpas. Men nu visar det sig att åtminstone fusket med föräldrapenning är väsentligt mindre än vad som tidigare hävdats. Och i många fall är det inte heller fusk utan också omedvetet felaktiga ifyllda blanketter, enligt försäkringskassan.

 

Överklassens fusk med skatter och svarta ersättningar till lågbetalda barnflickor talar regeringen väldigt lite om. Säkert är det en fråga om vem regeringen känner, än den främst företräder.

 

Bernt Hultberg, SAFE-medlem, Nässjö.