Respektera Irlands nej till Lissabonfördraget!

 

Det är dags för EU:s stats- och regeringschefer att ta det irländska folkets nej till Lissabonfördraget på allvar. Det är inte första gången det blir ett nej i en folkomröstning om att göra EU mer centraliserat och toppstyrt. I Frankrike och Nederländerna röstade man 2005 nej till EU:s nya konstitution. I Sverige röstade man 2003 nej till EMU.

 

Irländarna var det enda av EU:s 27 länder där folket fick rösta om Lissabonfördraget. Efter Frankrikes och Nederländernas nej till konstitutionen var EU:s makthavare livrädda för att låta de europeiska folken få rösta om EU:s grundlagar fler gånger. I Irland kunde man dock inte stoppa en folkomröstning därför att landets egen grundlag krävde en sådan i detta fall.

 

Trots att irländarna är ett av de mest EU-positiva folken i Europa och ett av de länder som har gynnats mest ekonomiskt av EU blev det ändå ett nej. Den enkla förklaringen till detta nej är nog att de irländarna inte vill att mer makt överförs från det egna landet till höjdarna i Bryssel. Det var nog av samma orsak som det blev ett nej i Frankrike och Nederländerna 2005.

 

Väljarna behöver inte lära sig alla märkliga paragrafer och texter vare sig dessa kallas EU:s konstitution eller Lissabonfördrag för att inse att detta innebär att mer makt förs över till EU. Därmed blir det svårare för den enskilde att sedan påverka Unionens beslut. Den enskilde EU-medborgaren har helt enkelt tröttnat på alla EU-direktiv från centralt håll och säger ifrån genom att rösta nej.

 

Det är hög tid att EU:s regeringschefer, EU-kommission m.fl. makthavare accepterar att folken i Unionen inte vill att mer makt överförs till Bryssel. För att Lissabon-fördraget ska godkännas kräva att alla 27 EU-länder röstar för det. Nu har ett land röstat emot och därmed har fördraget fallit.

 

Om det hade varit folkomröstning i alla de 27 EU-länderna hade det nog blivit ett nej i 15-20 av dessa länder – däribland Sverige.

 

Thomas Erixzon

Nej till EU-Nässjö.