En nödvändig skattehöjning

 

Nässjö kommun kommer att höja skattesatsen med 35 öre under 2009. Det är de tre regeringspartierna i Nässjö; SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet överens om. Skattehöjningen ger 16,8 miljoner kronor mer i kommunens budget.


Ca hälften av pengarna går till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet, en del går till Omsorgsnämnden, en del till kommunstyrelsen att omfördela som "strukturförstärkning" och en del förbättrar kommunens ekonomiska buffert år 2009. Skattehöjningen behövs för att undvika alltför drastiska nedskärningar i kommunen.

 

Flera andra kommuner i länet höjer skatten av samma skäl; bl.a. höjer Jönköping skatten med 40 öre, Gislaved och Gnosjö höjer med 50 öre. Samtliga dessa kommuner har borgerligt styre. Den socialdemokratiska oppositionen i Jönköping vill höja skatten med 60 öre.

 

SAFE hade velat höja skatten i Nässjö med 50 öre, och att den ökade intäkten på drygt 20 miljoner framför allt skulle ha fördelats mellan Barn- och Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Individ- och Familjomsorgsnämnden. Slutresultatet blev dock en kompromiss med (s) och (v) som stannade på 35 öre och med en något annan fördelning av de ökade skatteintäkterna.

 

Men landets högerregering fryser nivån på statsbidragen till kommunerna 2009 och 2010. Skattehöjningen till trots går det inte att klara 2009 års verksamhet utan nedskärningar och förändringar. Bl.a. blir det neddragningar inom Individ- och familjeomsorgen som allvarligt påverkar det förebyggande arbetet mot missbruk inom kommunen. Det här ger besparingar 2009, men kan bli dyrare på sikt om missbruket ökar. Det har kommit kritik från facket och från landstinget mot dessa nedskärningar.

 

Omsorgsnämnden får också kännas vid förändringar i verksamheten; bl.a. föreslås att Hallebo i Flisby flyttas till Ingsbergsgården och att Rådhusporten läggs ner. Det blir en hel del prisökningar för de äldre på mat och hyror.

 

*

 

Det har varit intressant att ta del av reaktionerna efteråt på skattehöjningen. Flera personer intervjuades av SmT och man var positiva till skattehöjningen om pengarna gick till skola och omsorg. Det var även trevligt att läsa att det socialdemokratiska kommunalrådet Bo Zander gärna ville ta åt sig äran av skattehöjningen, när nu responsen från kommuninvånarna blev positiv.

 

SAFE är dock det parti i kommunen som i flera år har krävt en högre skatt för att klara en hygglig verksamhet inom skola och omsorg. Det är bra att (s) nu har kommit till samma insikt.

 

Den positiva reaktionen på skattehöjningen ger också en belysning till varför Reinfeldts högerregering ligger så dåligt till i opinionen. Trots gigantiska skattesänkningar har de borgerliga partierna urusla opinionssiffror. Detta beror till viss del på att högeralliansens skattesänkningar har varit djupt orättvisa – de rika har ju tjänat mest!

 

Men det beror också på att solidariteten mellan människor är djupare och starkare än vad högerns politiker tror. Många människor betalar gärna mer i skatt så att skolan, vården och omsorgen kan ha en bra standard. De flesta i vårt land tycker i grunden att den svenska välfärdsmodellen är bra, att det är viktigt med en rättvis fördelningspolitik och att vi tillsammans hjälps åt för att skapa ett bra samhälle där ingen lämnas utanför.

 

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö.