Svar till Torbjörn Larsson SmT 8/2 2008

 

Inför valet 2006 deklarerade vi i SAFE likt andra partier hur vi ville forma bl a skolpolitiken i Nässjö om vi fick väljarnas förtroende.

 

Det gick bra för oss i valet och SAFE blev kommunens näst största parti. Men vi var långt ifrån möjligheten att av egen kraft driva igenom de förändringar av politiken som propagerat för och gått till val på.

 

Efter valet blev vårt parti erbjudit majoritetssamarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Efter kompromisser kunde vi enas om villkoren för ett vänstersamarbete. En viktig framgång i sig kan man kanske tycka nu när högervindarna blåser hårdare än på mycket länge.

 

Men det innebär en nyordning som kräver ett annorlunda förhållningssätt till politiken än det som vi i SAFE tidigare praktiserat och varit vana vid. Att sitta i majoritet innebär att väga samman många olika delar av olika verksamheter i kommunen och finna en gemensam lösning ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi kommer inte att ge upp den politik som partiet står för och som presenterats för väljarna.

 

13 lärare är varslade inom grundskolan. Antalet elever i den kommunalt drivna skolan beräknas minska med 100 och av dessa beräknas 40 elever gå till den privat drivna skolan Prolympia. Den nya lagen om anställningsskydd har ändrats så att personer som vikarierat 2 år under de senaste 5 åren räknas som tillsvidareanställda mot tidigare 3 år av de senaste 5 åren. Det påverkar 11 av de sammanlagt 25 personer som varslats från förskolan till och med grundskolan. Med det gamla regelverket hade således 14 personer varslats, vilket är allvarligt nog.

 

Nu under första halvåret genomförs en stor utredning kring skolstrukturen. Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen genomför 30 möten med personal och brukarråd för att lägga fram det underlag som finns för handen idag när det gäller elevprognoser etc.

 

På hösten 2007 bjöd SAFE in till ett offentligt möte kring förskolan. Nu i år har vi haft ett liknande möte i Bodafors om skolfrågorna. Lördagen den 16 februari ska vi ha ett möte i Malmbäck. SAFE kommer att ha möten på fler orter under första halvåret. I onsdags kväll förra veckan hade dessutom barn- och utbildningsnämnden sitt sammanträde i Anneberg, där medborgare då kunde ta kontakt med politiker.

Vi kan inte se att detta innebär att vi är tysta eller flata, då vi anordnar möten för att ge möjlighet till att diskutera så här viktiga frågor. SAFE har bl a som mål att behålla personal och öka personaltätheten där det behövs.

 

Uno Kenstam, Pelle Månsson, Bernt Hultberg, Anders Hansen,

SAFE, Nässjö