Uttalande från SAFE på medlemsmötet den 18 januari 2009.

 

Sätt stopp för Israels våld i Gaza!

 

Över 1 000 palestinier har nu dödats i Gaza av den israeliska krigsmakten. Flera hundra av dessa är kvinnor och barn. Mer än 4 000 palestinier har skadats av israeliska bomber, granater och skjutvapen. Sjukhus har angripits, FN:s högkvarter i Gaza har förstörts.

 

Under samma tid har drygt 10 israeler dödats av Hamas hemmagjorda raketer. Dessa siffror visar tydligt på den totala övermakten hos Israels ockupationsarmé och det oproportionerliga våld som Israel använder mot palestinierna. För varje dödat israel ger man hundrafalt igen! Detta massiva övervåld strider både mot människorätt och folkrätt och kan knappast kallas ”självförsvar”.

 

Detta israeliska övervåld hade inte kunnat ske utan stöd från flera västländer, främst då USA. Det är hög tid att sätta ordentlig press på Israel att slå in på en fredligare politik mot Palestinas folk. Detta kan ske genom att avbryta allt militärt samarbete med Israel och att bojkotta Israel ekonomiskt såsom man en gång gjorde med Sydafrika.

 

USA:s nya president Barack Obama talade i valkampanjen om ”förändring”. Det är nu upp till bevis vad gäller politiken i mellanöstern. Israels ockupationspolitik med murar, vägspärrar, militära angrepp och allt fler bosättningar kan inte få fortsätta om en stabil fred ska kunna uppnås mellan Israels och Palestinas folk.

 

Sverige måste ta tydligt ställning mot Israels krigspolitik genom att avbryta allt militärt samarbete med Israel och arbeta för att EU gör det samma. Det är också hög tid att både Sverige, EU och USA genom ekonomiska sanktioner tydligt markerar att man inte accepterar den våldspolitik som Israel idag bedriver.

 

För att det ska kunna bli fred måste också EU, USA och Israel vara beredda att förhandla med den regering som Palestinas folk i fria och demokratiska val har utsett.

 

SAFE: Solidaritet-Arbete-Fred-Ekologi

 

Fotnot: SAFE är ett lokalt socialdemokratiskt parti, verksamt i Nässjö kommun. SAFE fick i valet 2006 ca 20 % av rösterna i Nässjö kommun och bildar tillsammans med (s) och (v) ett majoritetsstyre i kommunen.