Bättre lösningar finns för samhällsekonomin.

 

Volvo säger upp arbetstagare därför att efterfrågan på deras produkter minskar.

 

Vård och omsorg säger upp sina arbetstagare trots att efterfrågan finns kvar. Detta är en avgörande skillnad, som att det krävs skilda system att hantera. Samhället och politiken har inte lyckats med det.

 

Antag att a-kassans ersättning istället går till kommunen och landstinget och på så sätt används till att fortsatt avlöna vårdaren som då kan jobba vidare inom vård och omsorg. Motsvarande tanke i Volvo verkar otänkbart – där saknas ju arbetsuppgifter.

 

Med dagens system samlas a-kassa och landstingsmedel upp i olika kassor. Men pengarna kommer från samma källa – oss medborgare och skattebetalare.

 

Att som nu låta den ena finansieringskällan ta över när den andra sinat och därmed förlora hela vårdpersonalens arbetsinsats men inte kostnaderna, är både ett samhällsekonomiskt slöseri och ett humanitärt misslyckande. Klokare lösningar måste finnas.

 

Bernt Hultberg, Nässjö.