Varför ska Bilprovningen privatiseras?

 

Regeringen kommer att avskaffa Bilprovningens monopol på kontrollbesiktning av fordon nästa år.

 

I dag innehas monopolet av ett halvstatligt företag; Svensk Bilprovning, där staten äger 52 procent och privata organisationer, till exempel Bilförsäkringsföretagen och motorbranschens Riksförbund, äger resterande andelar. Tanken är att privata företag skall ta över Svensk Bilprovning.

 

Många bilister har i dag en positiv syn på Bilprovningsmonopolet. De ger en bra service, med starka informationsinslag. Många brukar rekommendera Svensk Bilprovning som ett föredöme för många företag.

 

En moderat riksdagsman, Henrik von Sydow, framställde privatiseringsförslaget i Hallandsposten för några sedan som en frihetsreform.

 

Blott en förblindad fanatiker kan missbruka ordet ”frihet” på detta sätt. Privatisera inte Svensk Bilprovning. Varför hörs inte Mona Sahlin och hennes parti i kampen för Bilprovningen?

 

Bernt Hultberg, kommunpolitiker, Nässjö.