Liberala diktaturkramare

 

Liberala debattörer brukar ofta ha hög svansföring när det gäller frågan om diktatur eller demokrati. Men så är inte alltid fallet.

 

När den demokratiskt valde president Manuel Zelaya i Honduras störtades i en militärkupp i somras var det plötsligt annat ljud i skällan. Kuppledaren själv, Roberto Michelletti, sitter nämligen som vice ordförande (vice president) i liberalernas international.

 

Liberala internationalen är ett samarbetsorgan som bildades 1947. Där ingår idag 90 partier från ca 70 länder. Folkpartiet och Centern är svenska medlemmar i denna international.

 

Så djupt sitter alltså demokratin hos liberalerna när allt kommer omkring!

 

Thomas Erixzon, Nässjö.