Kronan är bättre än euron för Sverige!

 

De senaste åren har Sverige haft lägre inflation, lägre ränta, starkare statsfinanser, bättre tillväxt och högre sysselsättning än länderna i EMU/euro-området.

 

En nationell centralbank är en nyckel till framgång. Att Sverige Riksbank såsom en filial till den europeiska centralbanken - ECB - skulle klara uppgiften lika bra betvivlar jag. En centralbanks uppgift är att värna det finansiella systemet genom att ställa krediter till förfogande. Den aktuella krisen har tydligt visat hur viktig denna funktion är. Kronan har också fallit kraftigt och det har räddat många företag och jobb i Sverige

 

ECB är idag inte stark nog att klar denna roll för hela EMU/euro-området, därav de allvarliga bekymren i dessa länder.

 

Förutom penningpolitiken behövs en finanspolitik och någon gemensam sådan finns inte inom EMU/euro-området, vilket skapar oro.

  

Den finansiella krisen började i USA, som har världens största ekonomi, största valuta och en stark centralbank. USA är alltså ett enhetligt och stort system, men trots det lyckades landet inte förhindra ett finansiellt sammanbrott och det kommer inte EMU/euro heller.

 

Mindre länder med egen valuta och centralbank verkar klara sig bra

 

Problemet är att när nu EMU/euro visar sig otillräckligt så ifrågasätts inte systemet utan risken är att det kommer krav på mer av samma sak.

 

Uno Kenstam, Safe-medlem, Nässjö