Urankraftens stora risker

 

Kärnkraftshökarna vill bygga ut kärnkraften. Allt bygger på myten om urankraftens ”miljövänlighet”. Den totala effekten av kärnkraften; uranbrytning, anrikning, transporter, utsläpp och slutförvaring.

 

Resultat: framställningen av 1000 megawatt kärnkraftsel ger koldioxidutsläpp på drygt 200 000 ton per år. Det är mer än motsvarande koldioxidutsläpp om man använt olja, kol och fossil gas för att ta fram samma mängder el.

 

Bernt Hultberg, Nässjö.