Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Återuppta och utveckla bokbussverksamheten.

 

När bokbussen i Nässjö lades ner vid årsskiftet 2009/2010 stängde man också kommunens näst största bibliotek sett till antalet utlån. Bokbussen hade ca 40 000 utlån om året i Nässjö kommun. Det var nästan dubbelt så mycket som de största filialerna i Anneberg och Bodafors.

 

Bokbussverksamheten startade 1985 i Nässjö kommun. Bokbussen körde 2008 till 28 förskolor och 4 skolor på landsbygden. Utöver detta körde man på eftermiddagar och kvällar till 63 hållplatser runt om i kommunen. Förutom landsbygdshållplatser fanns de orter som inte har egna biblioteksfilialer (Solberga, Flisby, Äng, Skullaryd, Ormaryd, Fredriksdal, Grimstorp, Sandsjöfors och Stensjön) med på turlistan.

 

Detta år lånade ca 1000 personer, ca 10 % av bibliotekens sammanlagda låntagare, huvudsakligen på bokbussen. Bokbussen var också uthyrd en dag i veckan till Eksjö kommun.

 

*

 

Enligt rapporten ”Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek” (Knut Löyland och Vidar Ringstad 2010) ökar utlåningen om man har fler bokbussar. Det gäller både barn- och ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen. Detta beror på att man lätt kan anpassa verksamheten efter var det finns folk. Allt eftersom befolkningen ökar eller minskar i olika samhällen och byar kan bokbussen lägga om turlistorna och byta till nya hållplatser.

 

Bibliotekslagen är vägledande för folkbiblioteken och den pekar särskilt ut barn och ungdomar som en prioriterad grupp. Bokbussen kan bli en viktig del av den pedagogiska verksamheten på förskolor och skolor. Servicen gör böcker och andra medier lättare tillgängliga för våra yngsta kommuninvånare.

 

Genom att köra till förskolor och skolor kan en bokbuss nå alla barn och ungdomar som bor i mindre samhällen och på landsbygden. På förskolan kan barnen följa med personalen och själva hjälpa till att välja ut vilka böcker som ska lånas. Barnen får på detta sätt i en tidig ålder möjlighet att besöka ett bibliotek och lära sig hur ett sådant fungerar.

 

På kommunens mindre skolor får eleverna en möjlighet att komplettera skolbibliotekets böcker med det bredare utbud som bokbussen kan bjuda på. Det kan t.ex. vara nyare läseböcker och faktaböcker i olika ämnen.

Andra viktiga låntagargrupper på landsbygden är pensionärer, småbarnsföräldrar, barn och ungdomar som av olika skäl kan ha svårt att ta sig in till biblioteken i Nässjö eller de större orterna i kommunen. Bokbussen kan då ordna en hållplats nära hemmet, och vissa fall kanske bokbusspersonal även kan gå hem till låntagaren med böckerna.

 

*

 

Flera andra kommuner i länet har en väl utvecklad bokbussverksamhet och har även på senare år inköpt nya bokbussar. Värnamo satsade för några år sedan på en större typ av bokbuss som står längre tider i kommunens mindre samhällen. Den blev ”Årets bokbuss” i Sverige 2007. Där finns möjlighet till medborgarservice, kulturarrangemang, läsprojekt och sagostunder, uppkoppling till internet, utöver att kunna låna hem böcker, tidskrifter, cd-skivor, filmer, etc. Man har turer där energirådgivare och konsumentvägledare följer med.

 

Jönköpings kommun har två bokbussar, en stor som kör runt till förskolor, skolor och på landsbygden, samt en mindre som framför allt kör till äldreboenden och är anpassad för detta. Gislaveds kommun har en relativt ny bokbuss. Vetlanda har haft bokbussverksamhet sedan 1970-talet, och Eksjö kommun hyr nu Vetlandas bokbuss en dag i veckan.

 

En återupptagen bokbussverksamhet kan ge en bra och närbelägen biblioteksservice och medborgarservice på landsbygden och i kommunens mindre orter!

 

 

 

Jag föreslår med hänvisning till ovanstående:

 

att bokbussverksamheten återupptas i Nässjö kommun

 

 

Nässjö den 24/10 2010

 

 

 

Thomas Erixzon

Ledamot i SAFE