Afghanistan. Bomber, nej tack – men gärna bistånd.

 

Föreläsning med Stefan Lindgren, vice ordförande i Afghanistan-Solidaritet.

 

Stefan bjöd på en rejäl föreläsning; med inledande bildspel, ett fylligt föredrag om situationen i Afghanistan, en film och till slut en lång frågestund.

 

Stefan Lindgren var kritisk till de svenska truppernas närvaro i Afghanistan. Han menade att man inte är där på något FN-uppdrag. Istället har man skickat dit soldater på en brittisk inbjudan, som dock är hemligstämplad. Trupperna står idag under befäl av NATO.

 

Sverige ger idag ut 3 gånger så mycket i militära utgifter i Afghanistan än vad man ger i humanitärt bistånd. Då har man ändå haft ”kreativ bokföring”; man har inte räknat in lönen för officerarna, inte kostnader för flyget, m.m. som man menar att man ändå skulle ha haft utgifter för i Sverige. Endast s.k. särkostnader för Afghanistan redovisas. Kostnaderna för en enda svensk soldat under ett år hade kunnat finansiera drygt 7000 afghanska barns skolgång under samma tid.

 

Svenska soldater och officerare tvingas nu till utlandstjänstgöring om man ska ha kvar sina jobb. Detta gäller även utlandsuppdrag som inte är i FN:s tjänst. Regeringen har de senaste åren tackat nej till 8 FN-uppdrag och har idag inte enda soldat i FN-tjänst. Man prioriterar istället styrkan i Afghanistan, som leds av NATO-befäl.

 

Stefan menar att man från den svenska regeringens sida har ett kommande svenskt NATO-medlemskap på sin dolda agenda; även om det än så länge bara är Folkpartiet som säger detta högt. Utrikesminister Carl Bildt var aktiv i en lobby-grupp som stödde USA:s invasion i Irak; något som sällan påpekas i svenska media.

 

Många tjänster kring USA:s militärer är utlagda på privata företag. USA har stora egna militära baser i Afghanistan; utanför Kandahar finns t.ex. en hel amerikansk stad på 30 000 invånare.

 

Sverige har något av ”världsrekord” i fred, och det är något vi borde vara rädda om, menar Lindgren. Genom att aktivt delta i ett krig under NATO-befäl har vi förlorat våra möjligheter att vara fredsmäklare i internationella konflikter. Ca 30 incidenter i Afghanistan mörklades under valrörelsen; man ville inte ha upp denna fråga inför valet.

 

Stefan Lindgren har varit engagerad i Afghanistan i många decennier, under 1980-talet var det mot Sovjets ockupation av landet; nu är det emot de amerikanskas truppernas närvaro där.

Mötet besöktes av drygt 20 personer. Föreläsningen arrangerades av Nässjö Freds- och Skiljedomsförening i samarbete med ABF.

 

 

Thomas Erixzon