Remissyttrande ang. ”Vision Nässjö stadskärna”.

 

Visionen över stadskärnan i Nässjö har flera intressanta förslag som är värda att diskutera och arbeta vidare med. Stadskärnan i Nässjö behöver utvecklas i en positiv riktning. Mycket kan förändras och göras bättre. Det finns dock en del förslag i visionen som är tveksamma och detta remissyttrande koncentreras kring dessa frågor.

 

Busstrafiken.

I visionen finns ett förslag om att flytta uppställningsplatsen för de lokala bussarna från Stortorget till ett område något 100-tal meter norr om järnvägsstationen. Lokalbussarna får en enkel hållplats på Stortorget utanför Swedbanks lokaler. Skillnaden mot nu är att bussarna bara kommer att stanna där för av- och påstigning. Regionbussarnas hållplats vid Storget föreslås helt försvinna.

 

Detta är en stor omställning av Nässjös lokaltrafik; lokalbussarna har utgått från Stortorget i snart 100 år. Det kan innebära en avsevärd försämring för de som åker med lokaltrafiken.

 

Många som använder lokalbussarna är pensionärer. De åker till centrum för att handla på torget, handla på Konsum, gå till apoteket, biblioteket eller medborgarkontoret, besöka någon av bankerna kring Stortorget. Det är viktigt att de har nära till bussarna och att de kan gå in och vänta i bussen; inte stå ute på en ofta kall och blåsig hållplats.

 

För den som är ung och frisk är det förvisso inte så långt till stationen, men för den med rollator och som har svårt att gå är några hundra meters extra gångväg en lång sträcka.

 

Minst lika allvarligt är det att regionbussarna inte längre föreslås stanna vid Stortorget. För den som har handlat mycket av torgknallarna eller på Konsum kan det bli jobbigt att ta sig ända ner till stationsområdet för att gå på bussen till Bodafors, Malmbäck, etc. Dessa bussar står uppställda en bra bit från stationsbyggnaden.

 

Att uppställningsplatser för lokalbussar och hållplatser för regionbussar finns på Stortorget är också viktigt för handeln däromkring, inte minst för Konsum, som är den enda riktigt välsorterade dagligvaruhandeln i stadskärnan.

 

En flyttning av bussarnas uppställningsplatser blir också dyr att genomföra, då den kräver stora ombyggnader vid området kring resecentrum.

 

 

Stortorget.

Stortorget fick en rejäl ansiktslyftning 1999 då bl.a. ny stensättning lades och de specialgjorda busskurerna byggdes. Att helt bygga om torget efter denna relativt korta tid känns inte motiverat och kommer att bli dyrt. Det är bättre att lägga mer pengar på att se till att det som finns hålls i ordentligt skick. Busskurerna är t.ex. ofta väldigt dåligt städade.

 

Förslaget att helt ta bort gatan vid norra sidan av Stortorget och bygga en dubbelfilig gata med parkeringsplatser vid södra delen av torget gör att torgets symmetri och axeln mellan Resecentrum och Stadsparken störs allvarligt.

 

Att bygga en mindre scen på torget är ett bra förslag, likaså att ha mindre kiosker och caféverksamhet där. Däremot är det tveksamt hur förutsättningarna är att utveckla en mer permanent verksamhet med café och restaurang på och i anslutning till Stortorget; det finns idag ingen restaurang vid den norra sidan av torget som i så fall skulle vara aktuell.

 

Anslagstavlan för föreningar som finns vid Stortorget behöver bli bättre. Den kan gärna komplettas med ytterligare en anslagstavla på annan plats i centrum.

 

Karlagatan.

Denna gata föreslås bli en gågata, vilket innebär att parkeringsplatserna tas bort. Detta skulle innebära ett dråpslag mot Konsums möjligheter att få tillräckligt med kunder. Förnyelsen av stadskärnan får inte göras så att butiker tvingas slå igen - det finns redan tillräckligt med tomma butikslokaler i stadskärnan.

 

Rådhusgatan.

Det är bra att en del av Rådhusgatan föreslås bli en gångfartsgata. Det måste dock poängteras att biltrafiken vid en avstängning tar vägen någon annanstans. Mariagatan riskerar att få än mer biltrafik. Det är därför viktigt att man gör noggranna trafikmätningar innan man bestämmer hur gatutrafiken ska läggas om.

 

Byggnader.

Utöver äldre hus som stadshuset finns det flera tidstypiska och nu ca 50 år gamla byggnader i stadskärnan vars kulturhistoriska värde behöver lyftas fram mer. Det gäller t.ex. Cityhuset, Hotell Högland, f.d. Telehuset och den äldre delen av Pigallefastigheten (f.d. Folkets Hus) i centrala Nässjö.

 

Affärslokaler.

Det finns många tomma affärslokaler i centrala Nässjö. Det gäller framför allt lokalerna i Åhlénshuset. Möjligheten att få ett attraktivt och levande centrum står och faller i hög grad med att det finns en livlig affärsverksamhet i stadskärnan. Detta innebär att biltrafik kan bli nödvändig långt in i centrum och att det behöver finnas gott om parkeringsplatser i och kring stadskärnan.

 

Kommunen måste aktivt genom detaljplaner o. dyl. styra så att en stor del av dagligvaruhandeln finns i stadskärnan – fler och växande köpcentra i externa eller halvexterna lägen urholkar möjligheten till en bra och levande stadskärna.

 

Offentlig toalett.

Det finns idag ingen offentlig toalett i Nässjö centrum, man är hänvisad till Resecentrum, biblioteket eller olika restauranger. Det behövs en offentlig toalett i närheten av Stortorget. Det kanske kan lösas genom att någon restaurang mot betalning kan ordna detta, såsom föreslås i visionen.

 

Skötsel och underhåll.

Det är viktigt att skötsel och underhåll fungerar bättre än nu. Det kan tidvis vara rätt skräpigt och slitet på flera håll i stadskärnan. Vid begränsade ekonomiska resurser är det bättre att lägga pengarna på städning och underhåll än stora och dyra investeringar.

 

*

 

Det är bra att det planeras åtgärder för att få stadskärnan mer attraktiv för både människor och affärsliv. Det finns idag många tomma affärslokaler och en hel del miljöer som behöver fräschas upp rejält. Köpmansgatan och Postgatan är två tydliga exempel. Det är bra att man planerar för mer bostäder i centrum.

 

Det är dock viktigt att man noga tänker igenom vilka konsekvenser stora ombyggnader, flyttning av busslinjer, avstängning av gator, m.m. får för människors möjlighet att röra sig smidigt i hela centrumområdet. Detta gäller inte minst för de många pensionärer som bor i stadskärnan.

 

Visionen Nässjö stadskärna belyser många av dagens problem och har som sagt flera bra förslag. Med en bra och genomtänkt planering och ombyggnad kan Nässjös stadskärna säkert göras mycket trevligare och mer attraktiv för boende i området och för besökare från både när och fjärran.

 

 

Thomas Erixzon,

ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden, Nässjö.

 

 

Bernt Hultberg,

ledamot i Tekniska Servicenämnden, Nässjö.